Our Team

Trading

Tobiasz Malcharczyk

+48 509 739 080
Opolskie and Dolnośląskie voivodeships

Jan Sztwiertnia

+48 692 183 672
Śląskie, Małopolskie, Świętokrzyskie and Podkarpackie voivodeships

Railway logistics

Mirosław Mularski

Artur Matejka

Automotive logistics

Michał Kiner

Warehouse management

Michał Małżycki

Billing and accounting

Karolina Rychel